Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. vu linh vũ
  vu linh vũ
  tên m cũng màu đỏ , ăn vả rồi à con
  12 Tháng mười một 2018
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ớ sắp hết roài
  12 Tháng mười một 2018
 3. vu linh vũ
  vu linh vũ
  ăn ở , khẩu nghiệp cho lắm
  12 Tháng mười một 2018
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  o dúp mày bài tập nữa nhá
  tự nghĩ đi
  đừng bao h tag t vô
  12 Tháng mười một 2018
-->