Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trang Ran Mori

 1. Ngọc Ánh 0107
  Ngọc Ánh 0107
  chào bạn :))
  19 Tháng mười 2018
 2. Trang Ran Mori
  Trang Ran Mori
  :D Ánh ở đâu nhỉ?
  ( T tên Trang, Hà Nội)
  19 Tháng mười 2018
 3. Ngọc Ánh 0107
  Ngọc Ánh 0107
  Ánh ở yên Bái nè trang :D
  19 Tháng mười 2018
 4. Trang Ran Mori
  19 Tháng mười 2018
 5. Ngọc Ánh 0107
  Ngọc Ánh 0107
  trang có chơi fb ko
  19 Tháng mười 2018
 6. Trang Ran Mori
  19 Tháng mười 2018
 7. Ngọc Ánh 0107
 8. Trang Ran Mori
  Trang Ran Mori
  t off lâu r .
  19 Tháng mười 2018
 9. Ngọc Ánh 0107
  19 Tháng mười 2018
 10. Trang Ran Mori
  Trang Ran Mori
  :D nick face t như nick diễn đàn này , gửi kb , hè năm sau t chấp nhận.
  19 Tháng mười 2018
-->