Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. baodeeptrai
  6 Tháng mười 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hong làm quen thui
  6 Tháng mười 2018
 3. baodeeptrai
  6 Tháng mười 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cậu gt đi ^^
  6 Tháng mười 2018
 5. baodeeptrai
  baodeeptrai
  tên Bảo
  6 Tháng mười 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  bạn của Uyển hả?
  6 Tháng mười 2018
 7. baodeeptrai
  6 Tháng mười 2018
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  tớ tên Mai
  bạn uyển chắc là bằng tuổi lun ha 2k3
  6 Tháng mười 2018
 9. baodeeptrai
  baodeeptrai
  dung r
  6 Tháng mười 2018
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  oh
  hai cậu học cùng lớp hả?
  6 Tháng mười 2018
 11. baodeeptrai
  baodeeptrai
  thực ra chung trường thôi chứ mình chả quen gì bạn ấy
  6 Tháng mười 2018
 12. Kuroko - chan
  6 Tháng mười 2018
-->