Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cô Bé Ngốc

 1. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  sao vậy?
  9 Tháng mười 2018
 2. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  sao là sao
  9 Tháng mười 2018
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  tự dưng kêu hoàn hảo này nọ
  mà em tên anh à
  lan anh à
  9 Tháng mười 2018
 4. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  bằng tuổi mà, sao kêu e
  9 Tháng mười 2018
 5. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  em 15 t à?
  9 Tháng mười 2018
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Cùng sinh năm 2004 mà
  9 Tháng mười 2018
 7. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  ờ thì có lẽ
  9 Tháng mười 2018
 8. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  9 Tháng mười 2018