Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Từ Lê Thảo Vy

 1. Thu Hà Dương
  Thu Hà Dương
  mi ơi có phải là TƯỜNG VI k
  4 Tháng mười hai 2018
 2. Từ Lê Thảo Vy
  4 Tháng mười hai 2018
 3. Thu Hà Dương
  4 Tháng mười hai 2018
 4. Từ Lê Thảo Vy
  4 Tháng mười hai 2018
 5. Thu Hà Dương
  4 Tháng mười hai 2018
 6. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Làm cái mà t ns ik
  4 Tháng mười hai 2018
 7. Thu Hà Dương
  Thu Hà Dương
  vào hộp thư đi mà nói cho tụ nhiên
  4 Tháng mười hai 2018
 8. Lê Tường Vi
  Lê Tường Vi
  h nick này là của e mà
  16 Tháng mười hai 2018
 9. Từ Lê Thảo Vy
  Từ Lê Thảo Vy
  Xàm quá!
  30 Tháng một 2019