Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Uyên Nhii

 1. Trang Clever
  Trang Clever
  mk lp 6 nha
  3 Tháng mười 2018
 2. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  kém mik 2 tuổi
  3 Tháng mười 2018
 3. Trang Clever
  Trang Clever
  uk hihi
  3 Tháng mười 2018
 4. Lê Uyên Nhii
  3 Tháng mười 2018
 5. Trang Clever
  3 Tháng mười 2018
 6. Lê Uyên Nhii
  3 Tháng mười 2018
 7. Trang Clever
  Trang Clever
  bn có olm ko
  3 Tháng mười 2018
 8. Lê Uyên Nhii
  3 Tháng mười 2018
 9. Lê Uyên Nhii
  3 Tháng mười 2018
 10. Trang Clever
  Trang Clever
  đi hà nội về rồi ak
  3 Tháng mười 2018
 11. Trang Clever
  Trang Clever
  mk cx ở thanh hoá
  3 Tháng mười 2018
 12. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  sao bn biết mik đi HN
  bn ở huyện nào
  3 Tháng mười 2018
 13. Trang Clever
  Trang Clever
  bn là điều hành viên trên alfazi ma
  3 Tháng mười 2018
 14. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  bn là thành viên Alfazi ak
  mik thấy tên bn quen quen
  3 Tháng mười 2018
 15. Trang Clever
  3 Tháng mười 2018
 16. Trang Clever
  Trang Clever
  mk cx hay làm minigame trên đó
  3 Tháng mười 2018
 17. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  nick Alfazi của bn là?
  3 Tháng mười 2018
 18. Trang Clever
  Trang Clever
  cx Thuỳ Trang
  3 Tháng mười 2018
 19. Lê Uyên Nhii
  3 Tháng mười 2018
 20. Trang Clever
  3 Tháng mười 2018
 21. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  :D add với mik đi
  3 Tháng mười 2018
 22. Trang Clever
  Trang Clever
  mk kb vs bn trên olm rùi
  3 Tháng mười 2018
 23. Lê Uyên Nhii
  3 Tháng mười 2018