Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Shin3171
  26 Tháng mười 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  lm quen ạ
  26 Tháng mười 2018
 3. Shin3171
  Shin3171
  hihi, gt đi
  26 Tháng mười 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  tên Mai
  2k3
  nữ
  tên: bao/cáo/tũn
  26 Tháng mười 2018
 5. Shin3171
  Shin3171
  tên Tâm 2k1
  26 Tháng mười 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  giới tính nam ạ?
  26 Tháng mười 2018
 7. Shin3171
  Shin3171
  Tên Tâm ai cũng nhầm sang nữ :>
  26 Tháng mười 2018
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ko bạn em cx có đứa tên tâm nhưng là nam
  26 Tháng mười 2018
 9. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  vậy e phải chào bằng anh rồi ^^
  26 Tháng mười 2018
 10. Shin3171
  Shin3171
  may, ngỡ mình nữ nốt .. ^^
  26 Tháng mười 2018
 11. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hihi
  không đâu ạ ^^
  26 Tháng mười 2018
 12. Shin3171
  Shin3171
  hhii^^
  26 Tháng mười 2018
 13. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  biệt danh của a là shin hay a thích Shin?
  26 Tháng mười 2018
 14. Shin3171
  Shin3171
  hmm, có lẽ là cả 2
  26 Tháng mười 2018
 15. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  nà ní
  thật ạ?
  26 Tháng mười 2018
 16. Shin3171
  Shin3171
  người lớn không biết nói dối :>
  26 Tháng mười 2018
 17. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  dạ vâng ^^
  26 Tháng mười 2018
 18. Shin3171
  Shin3171
  hihi
  27 Tháng mười 2018
-->