Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thế Anh

 1. Nghinh Duyên
  Nghinh Duyên
  Ý sao.......
  1 Tháng mười 2018
 2. Nghinh Duyên
  Nghinh Duyên
  Giờ chàng muốn sao
  1 Tháng mười 2018
 3. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  Nàng muốn gì thì ta chiều :p :p :p
  1 Tháng mười 2018
 4. Nghinh Duyên
  Nghinh Duyên
  Thiếp muốn chàng thay avt và ảnh bìa
  1 Tháng mười 2018
 5. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  Được thôi , nàng đợi đấy (.)
  1 Tháng mười 2018
 6. Nghinh Duyên
  1 Tháng mười 2018
 7. Nghinh Duyên
  Nghinh Duyên
  Đổi ảnh thường thôi..đừng để ảnh kinh dị chàng ơi
  1 Tháng mười 2018
 8. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  vừa ý nàng chưa
  1 Tháng mười 2018
 9. Nghinh Duyên
  1 Tháng mười 2018
 10. Kawaii Nezumi
  Kawaii Nezumi
  Bấy bì
  1 Tháng mười 2018
 11. Võ Thế Anh
  1 Tháng mười 2018
 12. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Chàng- nàng
  Oh
  Hot
  1 Tháng mười 2018
 13. Nghinh Duyên
  Nghinh Duyên
  ...........tui ko phải là baby quốc dân ==
  1 Tháng mười 2018
 14. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  vậy chứ chẳng nhẽ nương tử-tướng công
  1 Tháng mười 2018
 15. Nghinh Duyên
  1 Tháng mười 2018
 16. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Ms cưới mà k mời bn ms j hết
  1 Tháng mười 2018
 17. Nghinh Duyên
  Nghinh Duyên
  1 Tháng mười 2018
 18. Nghinh Duyên
  1 Tháng mười 2018
 19. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Cứi hôm nào zợ
  1 Tháng mười 2018
-->