Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi thuymanh.sc@gmail.com

 1. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  chat với cj nè bé
  4 Tháng mười 2018
 2. thuymanh.sc@gmail.com
  5 Tháng mười 2018
 3. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  Rep lâu thế bé
  6 Tháng mười 2018
 4. thuymanh.sc@gmail.com
  thuymanh.sc@gmail.com
  đợt này em ko on nhiều lắm
  7 Tháng mười 2018
 5. thuymanh.sc@gmail.com
  thuymanh.sc@gmail.com
  kiểm tra nhiều quá
  7 Tháng mười 2018
 6. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  thế à, ừa cố gắng ôn mà học bài đi
  7 Tháng mười 2018
 7. thuymanh.sc@gmail.com
  thuymanh.sc@gmail.com
  huhu con 4 môn sử
  8 Tháng mười 2018
-->