Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bae joo Irene

 1. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  rep đi nha, cấm bơ tin của tui nà
  27 Tháng chín 2018
 2. minh2006sc
  minh2006sc
  vâng
  30 Tháng chín 2018
 3. minh2006sc
  minh2006sc
  rõ rùi thưa bà cố
  30 Tháng chín 2018
 4. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  ok good cháu
  30 Tháng chín 2018
 5. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  ngọc âu òi
  30 Tháng chín 2018
 6. minh2006sc
  minh2006sc
  ngọc đợt này KT nhìu lắm
  14 Tháng mười 2018