Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đặng Quốc Khánh 10CA1

 1. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Nguyễn Thị Minh Hạ
  27 Tháng chín 2018
 2. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  27 Tháng chín 2018
 3. Minh_minh_an
  Minh_minh_an
  Nguyễn thị minh hạ ???
  who?
  me? not me,ok!!Ths...
  28 Tháng chín 2018
 4. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Ngon thì chối đi
  12 Tháng mười 2018
 5. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  À nhần họ Vũ, not Nguyễn
  12 Tháng mười 2018