Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoàng Vũ Nghị

 1. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  lúc trước ấy :V
  24 Tháng chín 2018
 2. Ngọc's
  Ngọc's
  Ừ em.
  24 Tháng chín 2018
 3. Hoàng Vũ Nghị
  24 Tháng chín 2018
 4. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  hihi trước chị lớp nào thế ạ ??
  24 Tháng chín 2018
 5. Ngọc's
  Ngọc's
  Chị học lớp C. Lên lớp 9 thì chị chuyển sang lớp A.
  24 Tháng chín 2018
 6. Hoàng Vũ Nghị
  24 Tháng chín 2018
 7. Ngọc's
  24 Tháng chín 2018
 8. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  lớp trưởng 9A à chị .. Kute ghê :))
  24 Tháng chín 2018
 9. Ngọc's
  Ngọc's
  Chị chỉ là công dân gương mẫu thôi =)) lớp trưởng thì không dám
  24 Tháng chín 2018
 10. Hoàng Vũ Nghị
  24 Tháng chín 2018
 11. Hoàng Vũ Nghị
  24 Tháng chín 2018