Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hoàng Tử Lang Thang

 1. Hoàng Tử Lang Thang
  Hoàng Tử Lang Thang
  Song ngô đồng trong veo, in bóng núi
  QuangThiện, Cồn Thoi, biển xanh gọi thu về.
  23 Tháng chín 2018
 2. Hoàng Tử Lang Thang
  Hoàng Tử Lang Thang
  Chủ tịch ơi, người có nghe không
  Đền Kính Thiên, ngân hồi chuông vĩnh biệt
  23 Tháng chín 2018
 3. Hoàng Tử Lang Thang
  Hoàng Tử Lang Thang
  Bích Động, Tràng An, Cúc Phương, Phát Diẹm
  Nghẹn thắt lòng, nước mắt cứ trào tuôn.
  23 Tháng chín 2018
 4. Hoàng Tử Lang Thang
  Hoàng Tử Lang Thang
  Ầu ơ, câu hát mẹ ngày xưa
  Ru người ngủ bình yên trong lòng mẹ
  23 Tháng chín 2018
 5. Hoàng Tử Lang Thang
  Hoàng Tử Lang Thang
  Biển Kim Sơn, chiều nay tung bọt trắng
  Đón người về, yên giấc ngủ ngàn năm.
  23 Tháng chín 2018
 6. shirona
  shirona
  2018 là năm có nhiều Celebrities ra đi thật
  23 Tháng chín 2018
 7. Hoàng Tử Lang Thang
  23 Tháng chín 2018
-->