Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cô Bé Ngốc

 1. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  23 Tháng chín 2018
 2. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  tui ghét ng khác, bà mà
  23 Tháng chín 2018
 3. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Tui ghét thằng khác mà
  23 Tháng chín 2018
 4. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  ghét tất bọn con trai trog lớp
  23 Tháng chín 2018
 5. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  23 Tháng chín 2018
 6. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  tui thì k
  23 Tháng chín 2018
 7. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  24 Tháng chín 2018