Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. buingocbao76@gmail.com
  buingocbao76@gmail.com
  MÌnh là KK
  23 Tháng chín 2018
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  23 Tháng chín 2018
 3. buingocbao76@gmail.com
  23 Tháng chín 2018
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>

  Bn ở đâu zợ
  23 Tháng chín 2018
 5. buingocbao76@gmail.com
  23 Tháng chín 2018
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Hâhhaha :D
  Nhà bn ở đâu
  23 Tháng chín 2018
 7. buingocbao76@gmail.com
  buingocbao76@gmail.com
  Ở Việt Nam
  23 Tháng chín 2018
 8. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Ầu
  Mik cũng lẻ Việt nam nè
  Bn ở tỉnh nào zợ
  23 Tháng chín 2018
 9. buingocbao76@gmail.com
  buingocbao76@gmail.com
  Tìm hiểu kĩ vậy, tỉnh Nghệ An
  23 Tháng chín 2018
 10. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Haizzzza
  Thật tình hỏi mỗi câu thui mà
  23 Tháng chín 2018
 11. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Cho hỏi xíu
  Tên nick bn là tên cr à
  23 Tháng chín 2018
-->