Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hiền Nhi

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Nói Thuận nghe nha...nếu có thể ^^
  18 Tháng chín 2018
 2. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Buổi phỏng vấn không được như ý :(
  18 Tháng chín 2018
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Sao, kể nghe đi...
  18 Tháng chín 2018
 4. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Chị ấy hỏi vài câu mà t k hiểu làm chị ấy phải dịch Tiếng Việt,..khổ ghê
  18 Tháng chín 2018
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  ... Xét về tổng thể thì sao?...
  18 Tháng chín 2018
 6. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Chắc là fail rồi..
  18 Tháng chín 2018
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Đừng bi quan thế...
  18 Tháng chín 2018
 8. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  chờ khoảng 3-4 ngày nữa là có kq
  18 Tháng chín 2018
 9. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Giả dụ nếu lỡ mình không đạt thì CLUB khi nào lại tuyển nữa...
  18 Tháng chín 2018
 10. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  không rõ nữa,vì đây là lần tuyển đầu tiên
  18 Tháng chín 2018
 11. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Ừm...
  18 Tháng chín 2018
 12. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  khoảng 8 phút nữa, sẽ có tin vui hoặc tiếc nuối
  18 Tháng chín 2018
 13. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  3-4 ngày nữa cơ mà...
  18 Tháng chín 2018
 14. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  chuyện khác cơ, k phải chuyện phỏng vấn
  18 Tháng chín 2018
 15. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Ừm... Liệu Thuận...
  18 Tháng chín 2018
 16. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Tui đã trúng tuyển làm CTV Toán rồi ... hí hí
  18 Tháng chín 2018
 17. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Chúc mừng chúc mừng :D
  18 Tháng chín 2018
 18. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  cảm ơn ông ^^
  18 Tháng chín 2018
 19. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Ahihi, không có gì ^^
  18 Tháng chín 2018