Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Nha Trang quê hương
  18 Tháng chín 2018
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ban gt trc đi
  19 Tháng chín 2018
 3. Nha Trang quê hương
  Nha Trang quê hương
  tên Nông Văn Bò, học trường S.A.O, học lớp Sào Bò
  19 Tháng chín 2018
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hay quá ha
  20 Tháng chín 2018
 5. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  s.a.o
  otaku à
  14 Tháng mười 2018