Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phuonganh31108

 1. phuonganh31108
  phuonganh31108
  bạn lớp mấy vậy
  14 Tháng chín 2018
 2. thuymanh.sc@gmail.com
  thuymanh.sc@gmail.com
  Hơn bn 1 tuổi
  14 Tháng chín 2018
 3. thuymanh.sc@gmail.com
  14 Tháng chín 2018
 4. phuonganh31108
  phuonganh31108
  nhưng bằng tuổi nhau khác lớp thui
  14 Tháng chín 2018
 5. phuonganh31108
  phuonganh31108
  vì mik sinh năm 2008 nhưng âm 2007
  14 Tháng chín 2018
 6. thuymanh.sc@gmail.com
  thuymanh.sc@gmail.com
  Ra là vậy
  14 Tháng chín 2018
 7. phuonganh31108
  14 Tháng chín 2018
 8. minh2006sc
  minh2006sc
  hi bé
  14 Tháng chín 2018
 9. phuonganh31108
  phuonganh31108
  hi chị
  15 Tháng chín 2018
 10. thuymanh.sc@gmail.com
  thuymanh.sc@gmail.com
  hi chi minh
  15 Tháng chín 2018
 11. minh2006sc
  15 Tháng chín 2018
-->