Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi uy mịch

 1. Timeless time
  Timeless time
  lấy ở đâu ra đấy
  12 Tháng chín 2018
 2. uy mịch
  uy mịch
  Tự nhiên
  12 Tháng chín 2018
 3. Timeless time
  Timeless time
  mày nghĩ ra á ?
  12 Tháng chín 2018
 4. uy mịch
  uy mịch
  Lại lấy cái ảnh j ế
  12 Tháng chín 2018
 5. Timeless time
  Timeless time
  cung ma kết nhìn k nhận ra à má
  12 Tháng chín 2018
 6. uy mịch
  uy mịch
  Bh méo ai còn lấy ảnh ấy nữa. Xưa dồi diễm ơi
  12 Tháng chín 2018
-->