Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Lệ Quỳnh

 1. minh2006sc
  minh2006sc
  năm 3 tuổi
  11 Tháng chín 2018
 2. Rosemary552001
  Rosemary552001
  Chị muốn đi đến tương lai... quá khứ có nhiều điều khiến mình buồn quá...
  11 Tháng chín 2018
 3. Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
  Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
  vậy chị muốn tương lai sẽ như thế nào
  11 Tháng chín 2018
 4. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Có lẽ là sẽ quay về quá khứ :)
  14 Tháng chín 2018
 5. Rosemary552001
  Rosemary552001
  Tường lai à *.* Đậu ĐH này, được du học này, sống có ích cho xã hội này, à còn tìm được real love nữa này :p
  14 Tháng chín 2018
 6. namphuong_2k3
  namphuong_2k3
  Đề tập làm văn, bài viết số 1 :D
  16 Tháng chín 2018
 7. Nguyễn Lê Lệ Quỳnh
  16 Tháng chín 2018
-->