Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thế Anh

 1. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? mất 99 like??? :D
  4 Tháng chín 2018
 2. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  ừ mất 99 like rồi
  4 Tháng chín 2018
 3. Trang Ran Mori
  4 Tháng chín 2018
 4. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? why???
  4 Tháng chín 2018
 5. Trang Ran Mori
  Trang Ran Mori
  sao mất được :D?
  4 Tháng chín 2018
 6. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  Em bị ATSM nhìn sao nó ra 200
  5 Tháng chín 2018
 7. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D chắc chị nhìn trước tương lai chị Trang like thứ 200 cho chị đấy ạ!!! :D
  5 Tháng chín 2018
 8. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  5 Tháng chín 2018
 9. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D vâng chị!!! :D (em nhỏ tuổi hơn chị!!! ^^ )
  5 Tháng chín 2018
 10. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  ' CHỊ ' ?????????????????????????????????????????????????/
  5 Tháng chín 2018
 11. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  rồi lun!!! :D cái kí hiệu đầu là gì vậy chị??? :D
  5 Tháng chín 2018
 12. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  I'm a man and I'm not a woman
  5 Tháng chín 2018
 13. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  Tui mới 13 thôi
  5 Tháng chín 2018
 14. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D em 2k5!!! LD
  5 Tháng chín 2018
 15. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  và em ko giỏi Lý lắm!!! :D
  5 Tháng chín 2018
 16. Võ Thế Anh
  5 Tháng chín 2018
 17. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D chị nhờ thì nhờ Tmod Lý hay anh sonnguyen05 nha chị!!! :D
  5 Tháng chín 2018
 18. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  _Đã nói ko phải chị mà_
  5 Tháng chín 2018
 19. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ok chị!!! :D
  5 Tháng chín 2018
 20. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  ............lạy......
  5 Tháng chín 2018
 21. Trang Ran Mori
  Trang Ran Mori
  t có thấy dòng nào cấm không cho Tmad tham gia đâu :D
  5 Tháng chín 2018
 22. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? gì ạ chị??? :D
  5 Tháng chín 2018
 23. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  ko có gì đâu
  5 Tháng chín 2018
 24. Trang Ran Mori
  Trang Ran Mori
  Tmod :D ấn nhầm, bạn í hỏi Tmod cũng đc tham gia à, Văn học tt :D
  5 Tháng chín 2018
 25. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D em hỏi chị Trang ạ!!! :D còn chị lạy em từ nãy đau chân chưa ạ??? :D
  5 Tháng chín 2018
 26. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  haha XD
  5 Tháng chín 2018
 27. besttoanvatlyzxz
  5 Tháng chín 2018
 28. Trang Ran Mori
  Trang Ran Mori
  Dường như Thế Anh đã thích ứng hơn với giới tính mới :D
  5 Tháng chín 2018
 29. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D chắc vậy đó chị!!! haha!!! :D
  6 Tháng chín 2018
-->