Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi huyhiệu2k5

 1. View previous comments
 2. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  :D hello :D thằng bn mik để đấy, kệ cho đẹp!
  4 Tháng chín 2018
 3. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  nhìn vậy mà đẹp à cậu có bị gay ko
  4 Tháng chín 2018
 4. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  Kệ nó đi :D mik đổi mai thằng kia nó lại đổi ý mà :D!
  4 Tháng chín 2018
 5. huyhiệu2k5
  4 Tháng chín 2018
 6. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  sao nan ko on HMF vào chiều vậy
  4 Tháng chín 2018
 7. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  vinh ơi
  4 Tháng chín 2018
 8. KaitoKidaz
  4 Tháng chín 2018
 9. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  gọi j tớ v
  4 Tháng chín 2018
 10. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  cậu đang làm gì vậy
  4 Tháng chín 2018
 11. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  học cạu ạ!
  4 Tháng chín 2018
 12. huyhiệu2k5
  5 Tháng chín 2018
 13. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  2 nhô
  5 Tháng chín 2018
 14. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  hello!
  5 Tháng chín 2018
 15. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  hôm nay vinh on chiều nè
  5 Tháng chín 2018
 16. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  uh nay mik ngủ dậy sớm :D!
  5 Tháng chín 2018
 17. huyhiệu2k5
  5 Tháng chín 2018
 18. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  vinh ơi hình hư đợt này shin ko on hay sao ý
  5 Tháng chín 2018
 19. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  Mình chịu, ko thấy onl :D!
  5 Tháng chín 2018
 20. huyhiệu2k5
  5 Tháng chín 2018
 21. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  à vẫn thấy onl nhưng ko nói j :V
  5 Tháng chín 2018
 22. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  tại vì mình ko thấy shin onl
  5 Tháng chín 2018
 23. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  vinh ơi cậu chơi pubg ko
  5 Tháng chín 2018
 24. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  mình kết bạn vs
  5 Tháng chín 2018
 25. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  mik chs rules cơ @@
  5 Tháng chín 2018
 26. huyhiệu2k5
  5 Tháng chín 2018
 27. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  để lúc nào mình tải
  5 Tháng chín 2018
 28. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  chơi khó ko vinh
  5 Tháng chín 2018
 29. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  2 nhô
  5 Tháng chín 2018
 30. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  cậu chs quen PUBG h sang cái này hơi khó mik chs trên máy tính nha!
  5 Tháng chín 2018
 31. huyhiệu2k5
  5 Tháng chín 2018
 32. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  cậu chơi máy tính sách tay à
  5 Tháng chín 2018
 33. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  uk cậu cậu chs bằng j
  5 Tháng chín 2018
 34. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  điện thoại cậu ạ
  5 Tháng chín 2018
 35. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  2 nhô
  6 Tháng chín 2018
 36. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  vinh ơi
  6 Tháng chín 2018
 37. KaitoKidaz
  6 Tháng chín 2018
 38. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  tớ tải game rồi nhưng chưa chơi
  6 Tháng chín 2018
 39. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  Tớ chs trên mt nên sv khác cậu ak
  6 Tháng chín 2018
 40. huyhiệu2k5
  6 Tháng chín 2018
 41. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  vinh ơi tớ có bài thơ chế về bác hồ hơi láo nên tớ ko giám đăng
  6 Tháng chín 2018
 42. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  :D láo tớ đầy nhưng ko dám thật :D!
  6 Tháng chín 2018
 43. KaitoKidaz
  KaitoKidaz
  face đi :D!
  6 Tháng chín 2018
 44. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  ok tối
  6 Tháng chín 2018
 45. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  chế từ bài đêm nay bác ko ngủ
  6 Tháng chín 2018
 46. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  cậu xem đi
  6 Tháng chín 2018
 47. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  vinh ơi
  6 Tháng chín 2018
 48. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  vinh ơi tớ gửi qua face rồi
  6 Tháng chín 2018
 49. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  hello
  7 Tháng chín 2018
 50. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  thế mà cậu bảo ko onl
  7 Tháng chín 2018
 51. KaitoKidaz
  7 Tháng chín 2018