Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hạt Đậu nhỏ

 1. mỳ gói
  mỳ gói
  Đập đống bài tập đó đi
  3 Tháng chín 2018
 2. Hạt Đậu nhỏ
  Hạt Đậu nhỏ
  Để đi cầm búa. Tập nát nó luôn
  3 Tháng chín 2018
 3. mỳ gói
  mỳ gói
  Dùng tay mà đập
  3 Tháng chín 2018
 4. Hạt Đậu nhỏ
  Hạt Đậu nhỏ
  Dùng tay đập nó ko nát
  3 Tháng chín 2018
 5. mỳ gói
  mỳ gói
  Bạn 2k3 hả ???
  3 Tháng chín 2018
 6. Hạt Đậu nhỏ
  3 Tháng chín 2018
 7. mỳ gói
  mỳ gói
  Chuyên gì ???
  3 Tháng chín 2018
 8. Hạt Đậu nhỏ
  Hạt Đậu nhỏ
  Chuyên hóa
  3 Tháng chín 2018
 9. mỳ gói
  mỳ gói
  Ôh.
  Mình rất ngu hóa. Có gì bạn giúp nhé !!
  3 Tháng chín 2018
-->