Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nấm Mập

 1. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  ở nhà! đi ngoại! chọn cái nào?
  2 Tháng chín 2018
 2. Nấm Mập
  Nấm Mập
  đương nhiên là ở nhà r
  2 Tháng chín 2018
 3. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  t muốn xuống ngoại!
  2 Tháng chín 2018
 4. Nấm Mập
  Nấm Mập
  xuống đi xong khỏi lm bt
  2 Tháng chín 2018
 5. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  huhu! vậy ms nói!
  2 Tháng chín 2018
-->