Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Hương Giang .

 1. Happy Ending
  Happy Ending
  lễ gì vậy Giang:D?
  2 Tháng chín 2018
 2. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  bỏ đi chẳng có lễ j
  ngày nghỉ mà chẳng thấy bóng ma nào :v
  2 Tháng chín 2018
 3. Happy Ending
  Happy Ending
  chắc là mấy bn ấy học thêm rồi......
  2 Tháng chín 2018
 4. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  hahaha trốn đi chứ học làm j
  tớ cx trốn học nè hihihi
  2 Tháng chín 2018
 5. Happy Ending
  2 Tháng chín 2018
-->