Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kazuki Kei

 1. Kazuki Kei
  Kazuki Kei
  Gìa is best !! :33 :)
  2 Tháng chín 2018
 2. Kazuki Kei
  Kazuki Kei
  ==' Go away
  2 Tháng chín 2018
 3. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D tự kỉ à ngươi??? :D
  2 Tháng chín 2018
 4. Kazuki Kei
  Kazuki Kei
  tự kỉ gì ," chị mày "xoá cmt r
  2 Tháng chín 2018
 5. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D haha!!! :D ta tưởng ngươi tự kỉ??? :D
  2 Tháng chín 2018
 6. Kazuki Kei
  Kazuki Kei
  tự kỉ =='
  2 Tháng chín 2018
 7. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  rồi rồi!!! ta lại nhầm!!! sr!!! :D
  2 Tháng chín 2018
 8. Kazuki Kei
  Kazuki Kei
  Go away ..
  2 Tháng chín 2018
 9. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D làm gì mà căng zậy??? :D ta zô chơi xíu thui mà!!! :D
  2 Tháng chín 2018
-->