Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi trà nguyễn hữu nghĩa

 1. Detulynguyen
  Detulynguyen
  ờ..2k2
  2 Tháng chín 2018
 2. trà nguyễn hữu nghĩa
  2 Tháng chín 2018
 3. Detulynguyen
  Detulynguyen
  mình rất thích học lí
  tiếc là học mãi mà chưa giỏi
  2 Tháng chín 2018
 4. Detulynguyen
  Detulynguyen
  có cơ hội chỉ mình bí quyết với nhé
  2 Tháng chín 2018
 5. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  tại mình học chuyên nên học lý nhiều, làm nhiều dạng chứ mình cũng không giỏi lắm
  2 Tháng chín 2018
 6. Detulynguyen
  2 Tháng chín 2018