Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hà nội phố

 1. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  Bạn chính là việc học nè!
  19 Tháng chín 2018
 2. Hà nội phố
  Hà nội phố
  Chuẩn r e chỉ có học và sống bằng âm nhạc thôi Harry Nanmes
  19 Tháng chín 2018
 3. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  Vậy "bạn" xuất hiện roài nè...
  19 Tháng chín 2018
 4. Hà nội phố
  Hà nội phố
  Bạn này k thích cho lắm thích bạn là ng thật cơ
  19 Tháng chín 2018
-->