Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bong Bóng Xà Phòng

 1. Tư Âm Diệp Ẩn
  29 Tháng tám 2018
 2. Bong Bóng Xà Phòng
  29 Tháng tám 2018
 3. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  cj lớp mấy?
  29 Tháng tám 2018
 4. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  lp 10 nhaaaaaaaaaa
  29 Tháng tám 2018
 5. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  chị chuyên môn gì
  29 Tháng tám 2018
 6. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  Môn Anh ^^
  29 Tháng tám 2018
 7. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  môn Anh? cj khối nào?
  29 Tháng tám 2018
 8. Bong Bóng Xà Phòng
  29 Tháng tám 2018
 9. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  tk cj giỏi lý ko
  29 Tháng tám 2018
 10. Bong Bóng Xà Phòng
  29 Tháng tám 2018
 11. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  em cx vậy
  vậy cj thích hóa và hk giỏi hóa phải ko ạ
  29 Tháng tám 2018
 12. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  cũng bình thường thui @@
  29 Tháng tám 2018
 13. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  e cx thế, nhưng e rất thích hóa
  thích như toán ý
  29 Tháng tám 2018
 14. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  ghét toán @@
  29 Tháng tám 2018
 15. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  sao chị lại ghét toán :(
  29 Tháng tám 2018
 16. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  vì ngu toán :v
  29 Tháng tám 2018
-->