Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Ann Thiên_

 1. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  =x (x thuộc R bạn ơi!!! :D)
  28 Tháng tám 2018
 2. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  kết quả cụ thể ạ ?
  28 Tháng tám 2018
 3. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D bạn ấn máy tính ý!!! :D
  28 Tháng tám 2018
 4. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  =424,1314 !!! :D
  28 Tháng tám 2018
 5. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  em không có máy tính :))
  28 Tháng tám 2018
 6. besttoanvatlyzxz
  28 Tháng tám 2018
 7. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  ? sai sai ạ
  28 Tháng tám 2018
 8. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D mình bấm mt mà!!! :D hay mình bấm nhầm!!! :D bạn ra nhiêu??? :D
  28 Tháng tám 2018
 9. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  522,1314 bạn tính lại xem có đúng không ?
  28 Tháng tám 2018
 10. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D chỉ cần nhìn 250,2=500 mà các phía sau là tính trừ mà kết quả ko nhỏ hơn 500 là sai rồi bạn ơi!!! :D
  28 Tháng tám 2018
 11. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  vậy bằng bao nhiêu ?
  28 Tháng tám 2018
 12. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D kết quả mình viết đó!!! :D
  28 Tháng tám 2018
 13. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  a , nhầm là 250 x 2 + 48 - 27 ,8686 = ? ạ
  28 Tháng tám 2018
 14. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D đây là bài kiểm tra của bạn à??? :D
  28 Tháng tám 2018
 15. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  Không hẳn :))
  28 Tháng tám 2018
 16. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D zậy là gì nhỉ??? :D
  28 Tháng tám 2018
 17. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  cậu nói ra đáp án phép tính 250 x 2 + 48 - 27,8686 thì biết thôi :))
  28 Tháng tám 2018
 18. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  520,1314
  28 Tháng tám 2018
 19. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  thật ?
  28 Tháng tám 2018
 20. besttoanvatlyzxz
  28 Tháng tám 2018
 21. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  thế để tớ nói cho cậu biết nhé :)) 520 : anh yêu em / em yêu anh , 1314 : trọn đời trọn kiếp ~> 5201314 : anh yêu em / em yêu anh trọn đời trọn kiếp :D
  28 Tháng tám 2018
 22. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D bạn lấy ở đâu ra vậy??? :D
  28 Tháng tám 2018
 23. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  ngôn tình a :))
  28 Tháng tám 2018
 24. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D nhưng làm sao để dịch được như zậy nhỉ??? :D
  28 Tháng tám 2018
 25. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  520= 我爱你 wǒ ài nǐ: Anh yêu em & 1314=一生一世 yì shēng yí shì : Trọn đời trọn kiếp
  28 Tháng tám 2018
 26. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  đồng âm thì phải :D
  28 Tháng tám 2018
 27. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  ??? tiếng gì vậy bạn??? :D
  28 Tháng tám 2018
 28. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  trung , tiếng trung ạ
  28 Tháng tám 2018
 29. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D hay ha!!! :D
  28 Tháng tám 2018
 30. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  còn nhiều lắm nha :))
  28 Tháng tám 2018
 31. besttoanvatlyzxz
  28 Tháng tám 2018
 32. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  zậy mà lúc đầu mình tưởng bạn muốn hỏi hay gì cơ!!! :D
  28 Tháng tám 2018
 33. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  cái này chẳng khác giề troll crush :))
  28 Tháng tám 2018
 34. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D zậy hả!!! :D ok!!! :D hay!!! :D áp dụng mới được!!! :D
  28 Tháng tám 2018
 35. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  ờ ờ :)) đổ thì báo tin nhé :D
  28 Tháng tám 2018
 36. besttoanvatlyzxz
  28 Tháng tám 2018
 37. _Ann Thiên_
  _Ann Thiên_
  hở ? thật bại rồi à ?
  28 Tháng tám 2018
 38. besttoanvatlyzxz
  28 Tháng tám 2018
 39. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Anh biết phép tính này, hehe :v
  12 Tháng chín 2018
-->