Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi NTD Admin

 1. Dora9528
  Dora9528
  lâu nay mk ko onl
  26 Tháng tám 2018
 2. NTD Admin
  NTD Admin
  Từ ngày mai trở đi mk mới ít onl
  26 Tháng tám 2018
 3. Dora9528
  Dora9528
  lúc nào cũng nói thế
  26 Tháng tám 2018
 4. NTD Admin
  NTD Admin
  Tùy thôi P ơi soạn văn chưa
  26 Tháng tám 2018
 5. Dora9528
  Dora9528
  có ht ko mAI cho mk mượn v
  26 Tháng tám 2018
 6. Dora9528
  Dora9528
  chú ý tham khảo
  26 Tháng tám 2018
 7. NTD Admin
  NTD Admin
  Khoog mẹ cấm mua và sử dụng
  26 Tháng tám 2018
 8. Dora9528
  Dora9528
  năm nay đen
  26 Tháng tám 2018
 9. NTD Admin
  NTD Admin
  sao vậy
  26 Tháng tám 2018
 10. Dora9528
  Dora9528
  thế thôi
  26 Tháng tám 2018
 11. NTD Admin
  NTD Admin
  vào ht nói cho tieenj nhé
  26 Tháng tám 2018
 12. Dora9528
  Dora9528
  dũng lập
  26 Tháng tám 2018
 13. Dora9528
  Dora9528
  bị phát hiện rồi off mai đi học nói tiếp
  26 Tháng tám 2018
 14. NTD Admin
  26 Tháng tám 2018
 15. Dora9528
  Dora9528
  thôi onl tý nữa
  26 Tháng tám 2018
-->