Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. matheverytime
  matheverytime
  lolololo em
  26 Tháng tám 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  lâu roài quên nhau chưa nhể
  26 Tháng tám 2018
 3. matheverytime
  matheverytime
  chua đâu em anh nhớ gái là nhớ dai lắm trai mặc may còn quên hehe
  26 Tháng tám 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thế á?
  em tưởng a coi em là trai?
  26 Tháng tám 2018
 5. matheverytime
  matheverytime
  gái thế s coi là trai đc hehe
  26 Tháng tám 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  chưa hiểu lắm
  26 Tháng tám 2018
 7. matheverytime
  matheverytime
  ý là gái chình ình thế sao nỡ coi là trai đc hehe
  26 Tháng tám 2018
 8. Kuroko - chan
  26 Tháng tám 2018
 9. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đổi ava đi
  29 Tháng tám 2018
 10. matheverytime
  matheverytime
  sao lại đổi
  29 Tháng tám 2018
 11. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  nhìn bỏng mắt lắm
  29 Tháng tám 2018
 12. matheverytime
  matheverytime
  mát mắt hehe
  29 Tháng tám 2018
 13. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  bỏng mắt =_=
  29 Tháng tám 2018