Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Sở Huyền Anh

 1. linh's chi''ss
  linh's chi''ss
  uk.tại mk thick thế...
  26 Tháng tám 2018
 2. Sở Huyền Anh
  Sở Huyền Anh
  thật ra em phải gọi là chị mới đúng. Vì chị đã 15 tuổi rồi
  26 Tháng tám 2018
 3. linh's chi''ss
  linh's chi''ss
  chị lớp 10 ak
  27 Tháng tám 2018
 4. Sở Huyền Anh
  27 Tháng tám 2018
 5. linh's chi''ss
  linh's chi''ss
  where?/
  27 Tháng tám 2018
 6. Sở Huyền Anh
  Sở Huyền Anh
  Nói thì em cũng ko bt đâu. Xa xôi lắm
  27 Tháng tám 2018
 7. linh's chi''ss
  28 Tháng tám 2018
-->