Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Hương Giang .

 1. Happy Ending
  Happy Ending
  Thank you Trà
  25 Tháng tám 2018
 2. Nguyễn Hương Giang .
  Nguyễn Hương Giang .
  em là Giang
  em của chị Trà
  25 Tháng tám 2018
 3. Happy Ending
  Happy Ending
  Bạn là Trà, cj của Giang:))
  25 Tháng tám 2018
 4. Nguyễn Hương Giang .
  Nguyễn Hương Giang .
  hahaha
  sao cậu vẽ siêu thế :D
  25 Tháng tám 2018
 5. Happy Ending
  Happy Ending
  Tài năng thiên bẩm:D ....xàm rrồi
  25 Tháng tám 2018
 6. Phong Hàn
  Phong Hàn
  bão like à :v
  28 Tháng tám 2018
 7. Happy Ending
  28 Tháng tám 2018
-->