Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Happy Ending

 1. Tam Cửu
  Tam Cửu
  hehe ăn mừng học chăm sinh học :))
  23 Tháng tám 2018
 2. Happy Ending
  23 Tháng tám 2018
 3. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  Rủ bạn Cún trên ảnh ăn mừng ý anh ạ.. =)
  23 Tháng tám 2018
 4. Happy Ending
  Happy Ending
  A cúm hy sinh rồi
  24 Tháng tám 2018
 5. Happy Ending
  24 Tháng tám 2018
 6. Harry Nanmes
  24 Tháng tám 2018
 7. Tam Cửu
  Tam Cửu
  rủ cún làm j..khao bọn em đi a
  24 Tháng tám 2018
 8. Happy Ending
  Happy Ending
  Nó ốm trận thập tử nhất sinh và.....:((
  24 Tháng tám 2018
 9. Happy Ending
  Happy Ending
  Đưa đi chữa thú y cx Ko khỏi
  24 Tháng tám 2018
 10. Harry Nanmes
  Harry Nanmes
  Uầy..1 phút mặc niệm...tội quá..
  24 Tháng tám 2018
 11. Happy Ending
  25 Tháng tám 2018
-->