Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Ann Lee
  Ann Lee
  Chào em
  20 Tháng tám 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  chị cho em làm quen
  20 Tháng tám 2018
 3. Ann Lee
  Ann Lee
  Uh em.
  20 Tháng tám 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Em là mai
  2k3
  tomboy
  còn chị ^^
  20 Tháng tám 2018
 5. Ann Lee
  Ann Lee
  Mình là An.
  2k3
  Không phải tomboy :3
  20 Tháng tám 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  là nữ
  cứ tưởng gọi bằng chị ra bằng tuổi
  20 Tháng tám 2018
-->