Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi An Nghĩa Hưng Thanh

 1. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  cj chưa ăn j
  16 Tháng tám 2018
 2. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  đi ăn gì đó đi chị
  16 Tháng tám 2018
 3. An Nghĩa Hưng Thanh
  An Nghĩa Hưng Thanh
  chưa ăn tối đó mọi người
  17 Tháng tám 2018
 4. An Nghĩa Hưng Thanh
  An Nghĩa Hưng Thanh
  giờ đi nè
  17 Tháng tám 2018
 5. Nguyễn Hương Trà
  Nguyễn Hương Trà
  mà thôi giờ đi ngủ đi chứ ăn uống gì nx Đạt
  17 Tháng tám 2018
 6. An Nghĩa Hưng Thanh
  An Nghĩa Hưng Thanh
  giờ em vx ch ngủ
  17 Tháng tám 2018
-->