Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi An Nghĩa Hưng Thanh

 1. Hạ Di
  Hạ Di
  Ụ, phim gì dọ anh?
  17 Tháng tám 2018
 2. An Nghĩa Hưng Thanh
  An Nghĩa Hưng Thanh
  Tình cờ yêu ra tập 3 (Phim BL Thái) , Vì gặp nên ms tương phùng (BL Việt)
  17 Tháng tám 2018
 3. Hạ Di
  Hạ Di
  anh xem Song trình chưa =))
  19 Tháng tám 2018
 4. An Nghĩa Hưng Thanh
  19 Tháng tám 2018
 5. Hạ Di
  Hạ Di
  Hay lắm :'< Dân hủ ai cũng biết =))
  19 Tháng tám 2018
 6. An Nghĩa Hưng Thanh
  An Nghĩa Hưng Thanh
  nghe chứ ch xem
  20 Tháng tám 2018
-->