Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  nó tên Rô Văn Ghớt
  14 Tháng tám 2018
 2. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  kk cậu thích thì tìm hiểu nha
  14 Tháng tám 2018
 3. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  14 Tháng tám 2018
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Thật khó đoán
  14 Tháng tám 2018
 5. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  tớ tên Ghớt còn cậu bt là ai tự tìm kkk
  14 Tháng tám 2018
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  14 Tháng tám 2018
 7. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  14 Tháng tám 2018
 8. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nó trên Rôn Nhất Ghớt bạn mình :W
  14 Tháng tám 2018
 9. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  ông tền Nông Văn Sề bạn tôi :D
  14 Tháng tám 2018
 10. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Haizzzza
  2 ngừi quá giống nhau
  14 Tháng tám 2018
 11. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Haizzzza
  2 ngừi quá giống nhau
  14 Tháng tám 2018
 12. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  :v thật à!
  14 Tháng tám 2018
 13. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Ừa
  Từ cách nói
  Cho đến tên cũng lạ
  14 Tháng tám 2018
 14. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  kk huyền thoại mà :D
  14 Tháng tám 2018
 15. Nguyễn Lê Thành Vinh ss2
  Nguyễn Lê Thành Vinh ss2
  tớ là Vinh nha :D trả lời thắc mắc :
  15 Tháng tám 2018
 16. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  Sao bị ban rùi
  15 Tháng tám 2018
 17. Nguyễn Lê Thành Vinh ss2
  Nguyễn Lê Thành Vinh ss2
  xem phần thông báo khóa vv tk vi phạm đi bạn ^^!
  15 Tháng tám 2018
 18. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  15 Tháng tám 2018