Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hoa du

 1. View previous comments
 2. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 3. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 4. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 5. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 6. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 7. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 8. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 9. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 10. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 11. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 12. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 13. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 14. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 15. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 16. hoa du
  hoa du
  .
  14 Tháng tám 2018
 17. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  .................................................................................................................................
  14 Tháng tám 2018
 18. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  .................................................................................................................................
  14 Tháng tám 2018
 19. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  .................................................................................................................................
  14 Tháng tám 2018
 20. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  .................................................................................................................................
  14 Tháng tám 2018
 21. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  .................................................................................................................................
  14 Tháng tám 2018
 22. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  .................................................................................................................................
  14 Tháng tám 2018
 23. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  .................................................................................................................................
  14 Tháng tám 2018
 24. Bé Chopper-Sama™№1
  14 Tháng tám 2018
 25. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  .................................................................................................................................
  14 Tháng tám 2018
 26. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  .................................................................................................................................
  14 Tháng tám 2018
 27. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  .................................................................................................................................
  14 Tháng tám 2018
 28. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  .................................................................................................................................
  14 Tháng tám 2018
 29. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  bạn sống ở đâu vậy
  14 Tháng tám 2018
 30. hoa du
  hoa du
  Ai???
  14 Tháng tám 2018
 31. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  à nè shin có face ko
  14 Tháng tám 2018
 32. hoa du
  hoa du
  H chưa cho đc
  14 Tháng tám 2018
 33. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  mình chẳng hiểu bạn nói gì
  14 Tháng tám 2018
 34. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  Bạn ý ko cho bạn hiểu chứ?
  14 Tháng tám 2018
 35. huyhiệu2k5
  14 Tháng tám 2018
 36. hoa du
  hoa du
  Nghĩa là bây h chưa cho đc ma mặc áo giấy đang coi...
  14 Tháng tám 2018
 37. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  kid sinh ngày bao nhiêu
  14 Tháng tám 2018
 38. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  ừ shin
  14 Tháng tám 2018
 39. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  tớ 2/10/2k4
  14 Tháng tám 2018
 40. hoa du
  hoa du
  Vcl dùng đt khổ v
  Éo le viết đc hẳn hoi
  14 Tháng tám 2018
 41. hoa du
  hoa du
  Mama đang coi thoai
  14 Tháng tám 2018
 42. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  kid ơi bạn hơn mình một tuổi mình sinh 24/2/2005
  14 Tháng tám 2018
 43. Bé Chopper-Sama™№1
  14 Tháng tám 2018
 44. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  cả shin , nan và mình
  14 Tháng tám 2018
 45. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  mình sinh chuẩn vào ngày 3/10 /2k4 @@ thôi gọi bạn bè cx dc :D~!
  14 Tháng tám 2018
 46. huyhiệu2k5
  14 Tháng tám 2018
 47. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  ban có biết bao giờ Vinh dùng diễn đàn ko
  14 Tháng tám 2018
 48. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  14 Tháng tám 2018
 49. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  à ra vậy
  14 Tháng tám 2018
 50. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  byeeeeeeeeeeeeeeee... tối mai gặp lại
  14 Tháng tám 2018
 51. huyhiệu2k5
  huyhiệu2k5
  chúc kid thi tốt
  14 Tháng tám 2018