Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bé Chopper-Sama™№1

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  khi nào 50 like 50 bài viết để thoát kiếp học sinh mới đã ( Theo dõi em ik )
  13 Tháng tám 2018
 2. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  bao h bé Chopper lên hstb đây??? :D
  13 Tháng tám 2018
 3. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  rồi nhé ^^ chắc phải lên 200 ^^
  13 Tháng tám 2018
 4. besttoanvatlyzxz
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  khó lắm
  13 Tháng tám 2018
 6. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  Hếu ơi tớ thích hs xuật sắc thì bao h ms lên ?
  13 Tháng tám 2018
 7. Hyouka Yume To Hazakura
  Hyouka Yume To Hazakura
  Tham vọng lớn =))
  13 Tháng tám 2018
 8. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D nhanh thui Kid!!! :D tầm khi nào cr mình lên hstb thì Kid lên!!! :D
  13 Tháng tám 2018
 9. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  Cực lớn :))
  13 Tháng tám 2018
 10. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  :D nhỏ!!! :D rất nhỏ!!! :D
  13 Tháng tám 2018
 11. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  cr của cậu là ai?
  13 Tháng tám 2018
 12. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  13 Tháng tám 2018
 13. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  @hoijooka Yuem To Hamakura cr Hếu là ai?
  13 Tháng tám 2018
 14. Hyouka Yume To Hazakura
  Hyouka Yume To Hazakura
  J nữa đây ? Gỉa ngu là không tốt
  13 Tháng tám 2018
 15. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  đúng!!! :D
  13 Tháng tám 2018
 16. Bé Chopper-Sama™№1
  13 Tháng tám 2018
 17. Hyouka Yume To Hazakura
  Hyouka Yume To Hazakura
  Thôi thích deep bn thì tùy nhé !
  13 Tháng tám 2018
 18. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  *ngại quá*@!!
  13 Tháng tám 2018
 19. Hyouka Yume To Hazakura
  Hyouka Yume To Hazakura
  T cx thấy ngại thay cho này =))
  13 Tháng tám 2018
 20. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  *gãi đầu**áy náy*
  13 Tháng tám 2018
 21. Hyouka Yume To Hazakura
  Hyouka Yume To Hazakura
  Ns thật à nhìn CHƯỚNG cả mắt ra ý =))
  13 Tháng tám 2018
 22. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  *lại ngại nữa* :)
  13 Tháng tám 2018
 23. Hyouka Yume To Hazakura
  Hyouka Yume To Hazakura
  J ngại ghê vậy girl :))
  13 Tháng tám 2018
 24. besttoanvatlyzxz
  13 Tháng tám 2018
 25. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  *gãi đầu* *Ngượng* đại nhân khen làm thiếp ngượng quá ứ ừ ư,....
  13 Tháng tám 2018