Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi B.N.P.Thảo

 1. Chết vì Sinh
  Chết vì Sinh
  vì chưa sinh nhật lại mà bn
  13 Tháng tám 2018
 2. B.N.P.Thảo
  13 Tháng tám 2018
 3. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  ok bạn mik tên Ghớt
  13 Tháng tám 2018
 4. B.N.P.Thảo
  B.N.P.Thảo
  như phía dưới thì bạn tên vinh mà
  13 Tháng tám 2018
 5. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  ừm nick này của bạn mình giờ mik sử dụng nó nghỉ xoài akhikhi!
  13 Tháng tám 2018