Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ThinhdhvA1K50

 1. uy mịch
  12 Tháng tám 2018
 2. ThinhdhvA1K50
  ThinhdhvA1K50
  làm quen nha bạn
  bạn tên gì
  12 Tháng tám 2018
 3. uy mịch
  uy mịch
  mình tên là thảo. Còn bn
  12 Tháng tám 2018
 4. ThinhdhvA1K50
  ThinhdhvA1K50
  Mình tên Thịnh
  12 Tháng tám 2018
 5. ThinhdhvA1K50
  ThinhdhvA1K50
  bạn người ở đâu vậy
  12 Tháng tám 2018
 6. uy mịch
  uy mịch
  thái bình
  12 Tháng tám 2018
 7. uy mịch
  uy mịch
  bn học sinh trường chuyên à
  12 Tháng tám 2018
 8. ThinhdhvA1K50
  ThinhdhvA1K50
  mình người Hà Tĩnh
  bạn là mem mới hả
  12 Tháng tám 2018
 9. ThinhdhvA1K50
  ThinhdhvA1K50
  Mình học chuyên Đại Học Vinh
  12 Tháng tám 2018
 10. Linh Junpeikuraki
  12 Tháng tám 2018
 11. ThinhdhvA1K50
  ThinhdhvA1K50
  giỏi đâu mà giỏi
  12 Tháng tám 2018
 12. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  t thây giỏi là đc
  12 Tháng tám 2018
 13. ThinhdhvA1K50
  ThinhdhvA1K50
  ns linh tinh gì vậy hả :)
  12 Tháng tám 2018
 14. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  uk cx tạm
  12 Tháng tám 2018
 15. ThinhdhvA1K50
  ThinhdhvA1K50
  ? ? ?
  chưa hiểu
  12 Tháng tám 2018
-->