Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thư Vy

 1. Dương Hạ Chi
  Dương Hạ Chi
  Woa bệ hạ của ta. Iu ngài quá a~
  13 Tháng tám 2018
 2. Thư Vy
  Thư Vy
  Ái phi, sao ngươi không tìm ta a~
  13 Tháng tám 2018
 3. Dương Hạ Chi
  Dương Hạ Chi
  Đâu pải tên thật của bệ hạ đâu, ta tìm sao đc a~
  15 Tháng tám 2018
 4. Thư Vy
  Thư Vy
  tên thật của ta mà? ._.
  15 Tháng tám 2018
 5. Dương Hạ Chi
  Dương Hạ Chi
  Bệ hạ, ngừi lừa ta mãi ker. -.-
  16 Tháng tám 2018
 6. Thư Vy
  Thư Vy
  ta lừa ngươi hồi nào? ._.
  16 Tháng tám 2018
 7. Dương Hạ Chi
  3 Tháng chín 2018
-->