Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Happy Ending

 1. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  nếu k ngủ trên giường thì sao :v
  11 Tháng tám 2018
 2. Happy Ending
  Happy Ending
  hẹn ở chỗ đó
  11 Tháng tám 2018
 3. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  nếu k ngủ :v
  11 Tháng tám 2018
 4. Happy Ending
  Happy Ending
  ko ngủ thì thức :D
  11 Tháng tám 2018
 5. Bong Bóng Xà Phòng
  11 Tháng tám 2018
 6. Happy Ending
  Happy Ending
  bye, see you soon
  11 Tháng tám 2018