Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh Junpeikuraki

 1. JoyJun
  JoyJun
  Văn b ơi
  11 Tháng tám 2018
 2. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  hihi thánh nè
  fb đê
  11 Tháng tám 2018
 3. JoyJun
  JoyJun
  Mình k có sử dụng fb b ơi
  11 Tháng tám 2018
 4. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  giê tọc
  11 Tháng tám 2018
 5. JoyJun
  JoyJun
  B học ở đâu
  11 Tháng tám 2018
 6. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  thường kém hơn ạ
  11 Tháng tám 2018
 7. JoyJun
  JoyJun
  Hihi mình chuyên văn chứ k giỏi đâu b ơi
  11 Tháng tám 2018
 8. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  nghe chuyên là gioi ý
  kể chút đi
  11 Tháng tám 2018
 9. JoyJun
  JoyJun
  Kể gì v b
  11 Tháng tám 2018
 10. Linh Junpeikuraki
  Linh Junpeikuraki
  kể về trường chuyên ý
  11 Tháng tám 2018
 11. JoyJun
  JoyJun
  Hì thì học hơi mệt b ơi
  11 Tháng tám 2018
 12. JoyJun
  JoyJun
  Bạn định theo ngành gì
  11 Tháng tám 2018
 13. Linh Junpeikuraki
  11 Tháng tám 2018
 14. JoyJun
  JoyJun
  Ồ. Khối B hả b
  11 Tháng tám 2018
-->