Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hyouka Yume To Hazakura

 1. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  11 Tháng tám 2018
 2. Hyouka Yume To Hazakura
  Hyouka Yume To Hazakura
  Hỏi nhỏ này .. Xạo quần ko vui đâu nha :))
  11 Tháng tám 2018
 3. Hyouka Yume To Hazakura
  Hyouka Yume To Hazakura
  Adu seen à :))
  12 Tháng tám 2018
 4. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  Hở j vậy man
  12 Tháng tám 2018
 5. Hyouka Yume To Hazakura
  Hyouka Yume To Hazakura
  You là tv mới à
  12 Tháng tám 2018
 6. Hyouka Yume To Hazakura
  12 Tháng tám 2018
 7. Bé Chopper-Sama™№1
  12 Tháng tám 2018
 8. Hyouka Yume To Hazakura
  Hyouka Yume To Hazakura
  tham gia dc bao lâu r ? nick t1 à
  12 Tháng tám 2018
 9. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  Nick này nhớ bạn lập mới tg dc 2d nick cũ vì phạm vị phạm nên bị ban
  12 Tháng tám 2018
 10. Hyouka Yume To Hazakura
  Hyouka Yume To Hazakura
  xin link phát =))
  12 Tháng tám 2018
 11. Bé Chopper-Sama™№1
  12 Tháng tám 2018
 12. Hyouka Yume To Hazakura
  Hyouka Yume To Hazakura
  May quá mạng lag nỏ thấy ..
  12 Tháng tám 2018
 13. Bé Chopper-Sama™№1
  Bé Chopper-Sama™№1
  Ông thích bài yume to hakazuka à
  12 Tháng tám 2018