Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. NguyễnNgân3103
  NguyễnNgân3103
  Em thích đi học thế á?
  10 Tháng tám 2018
 2. Nguyễn Linh_2006
  10 Tháng tám 2018
 3. Nhok Ko tên
  Nhok Ko tên
  cj thik đi hok em bt lý do
  10 Tháng tám 2018
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Lại lq đến M chớ gì! Biết thừa... mấy đứa trong lớp học thêm cùng chị... hôm nào nó cũng phải lôi M ra trêu chị
  11 Tháng tám 2018
-->