Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Akabane Yuii

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Đúng rồi bạn
  10 Tháng tám 2018
 2. Akabane Yuii
  Akabane Yuii
  Mà tại sao bạn lại đc ghi là 12 mà tớ chỉ 11 ??
  10 Tháng tám 2018
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Bạn cho mình biết sinh nhật của bạn nha
  10 Tháng tám 2018
 4. Akabane Yuii
  Akabane Yuii
  25/11
  10 Tháng tám 2018
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chắc chưa đến sinh nhật bạn đó
  10 Tháng tám 2018
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  I think so.... because I was born in June.
  10 Tháng tám 2018
 7. Akabane Yuii
  Akabane Yuii
  Ừ, maybe :p
  10 Tháng tám 2018
-->