Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Thuận

 1. tienganh220403@gmail.com
  tienganh220403@gmail.com
  i'm fine :> ms đi tu về :D
  9 Tháng tám 2018
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hôm nay tình cờ thấy xuất hiện trong Danh sách thành viên online nên qua đây hỏi thăm nè ^^ À mà Thuận cũng mới quay lại thôi :D Thuận cũng tu :v
  9 Tháng tám 2018
 3. tienganh220403@gmail.com
  tienganh220403@gmail.com
  chúc mừng ngày ct quay lại :v
  9 Tháng tám 2018
 4. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Chúc mừng chúc mừng, tung bông, bắn pháo thôi :p
  9 Tháng tám 2018
 5. tienganh220403@gmail.com
  tienganh220403@gmail.com
  sắp tới vào hk chắc t cx ít onl :3
  9 Tháng tám 2018
 6. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Thuận nghĩ mình sẽ onl nhiều hơn, hehe :p Học ngu thì phải thế :D
  9 Tháng tám 2018
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Bạn chắc tu trên núi hả? Núi Bà Đen :vvvv
  9 Tháng tám 2018
 8. tienganh220403@gmail.com
  tienganh220403@gmail.com
  tu ở nhà núi làm j :3 thuận tu núi chắc giỏi hơn t r ><
  9 Tháng tám 2018
 9. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hehe, không chừng lại dở hơn ý :D Ở nhà ăn uống ngủ nghỉ ngon hơn Thuận chắc rồi :p
  9 Tháng tám 2018
 10. tienganh220403@gmail.com
  tienganh220403@gmail.com
  t hơn Thuận ở điểm béo tròn hơn đó :D
  9 Tháng tám 2018
 11. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Chắc hông, hổng có hình của bạn nên Thuận chưa chắc chắn được, haha :v
  9 Tháng tám 2018
 12. tienganh220403@gmail.com
  tienganh220403@gmail.com
  t béo trong theo nghĩa đen đó :p
  9 Tháng tám 2018
 13. Thiên Thuận
  9 Tháng tám 2018
-->